• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt?

    Upphovsrättsorganisationernas verksamhet regleras av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen tryggar självbestämmanderätten för rättsinnehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främjar upphovsrättsmarknadens funktion samt förutsätter att upphovsrättsorganisationerna agerar på ett transparent och ansvarsfullt sätt vid förvaltningen av upphovsrätter. Gramex verksamhet omfattas också av lagen om kollektiv förvaltning och medför vissa skyldigheter för Gramex. Gramex publicerar bland annat årligen en insynsrapport i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning och sörjer för att artister, producenter och användare av ljudinspelningar får tillräckligt med information på Gramex webbplats om upphovsrätternas förvaltning. I Finland övervakas organisationer som förvaltar upphovsrätter och som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning av Patent- och registerstyrelsen.