• EN
  • SV
  • Usein kysyttyä

    Täältä löydät kaikki usein kysytyt kysymykset ja paljon enemmän.

    Mikä on yhteishallinnointilaki?

    Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (ns. yhteishallinnointilaki) sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa. Se turvaa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeutta, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta sekä edellyttää, että tekijäoikeusjärjestöt toimivat läpinäkyvästi ja vastuullisesti tekijänoikeuksia hallinnoidessaan. Myös Gramexin toiminta kuuluu yhteishallinnointilain sääntelyn piiriin ja asettaa Gramexille tiettyjä velvollisuuksia. Gramex mm. julkaisee vuosittain yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin ja huolehtii siitä, että musiikin esittäjillä, äänitteiden tuottajilla ja äänitteiden käyttäjillä on riittävästi oikeuksien hallinnointiin liittyvää informaatiota saatavilla Gramexin verkkosivuilta. Yhteishallinnointilain piiriin kuuluvia tekijänoikeuksia hallinnoivia järjestöjä valvoo Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus.