• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    På vilket sätt avviker verkskydd från närstående rättigheter?

    Resultatet av ett kreativt arbete, till exempel en tonsättning eller textförfattande, som överstiger den så kallade verkströskeln får ett verkskydd. Verkströskeln överstigs när resultatet av det kreativa arbetet är tillräckligt oberoende och originellt. Verkskyddet är i kraft i 70 år efter utgången av det år upphovsmannen har avlidit. De närstående rättigheterna till ljudinspelningar påminner mycket till sitt innehåll om verkskyddet, men skyddstiden beräknas på ett lite annorlunda sätt. Skyddet för uppträdande artister och ljudinspelningsproducenter gäller i regel 70 år från det att ljudinspelningen har lanserats. Skyddstiden för ljudinspelningar förlängdes år 2013 och för närvarande pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden då endast 50 år och ljudinspelningen är därmed inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Rättigheterna till verket kan även i detta fall fortfarande gälla.