• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Kan man ärva upphovsrättsersättningar?

    Ja, upphovsrättsersättningarna ärvs på samma sätt som annan egendom. Upphovsrättsintäkter som samlas för ärvd upphovsrätt är inte förvärvsinkomst, utan kapitalinkomst för vilken man betalar den kapitalskatt som skattemyndigheten har fastställt. På så sätt behöver arvingarna inte lämna in sitt personliga skattekort till Gramex, utan Gramex innehåller kapitalskatt på avräkningarna (30 % år 2024). Kom ihåg att också skicka bouppteckningen till Gramex.