• EN
  • SV
  • Usein kysyttyä

    Täältä löydät kaikki usein kysytyt kysymykset ja paljon enemmän.

    Periytyvätkö tekijänoikeuskorvaukset?

    Kyllä, tekijänoikeuskorvaukset periytyvät muun omaisuuden tavoin. Perintönä saaduista tekijänoikeuksista kertyvät tekijänoikeustulot eivät ole ansiotuloa, vaan pääomatuloa, joista maksetaan verottajan määräämä pääomatulovero. Näin ollen perillisten ei tarvitse toimittaa Gramexille ansiotuloihin tarkoitettua henkilökohtaista verokorttiaan, vaan Gramex pidättää tilityksistä pääomatuloveron (30 % vuonna 2024). Muista lähettää Gramexille myös perukirja.