• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Kan ersättningar betalas till en kör eller orkester?

    Om verket framförs av en kör eller orkester som verkar under en förening, kan medlemmarna i kören eller orkestern, om de så önskar meddela Gramex med en fullmakt att eventuella samlade ersättningar ska avräknas till föreningen i fråga. I detta fall blir föreningen kund hos Gramex, inte varje sångare eller musiker för sig. På ljudinspelningsanmälans konstnärsfördelning anges på endast körens namn och antalet konstnärer för varje spår.