• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag vill grunda en radiokanal, där jag använder musik. Vilken licens behöver jag?

    För användning av musik på en radiokanal behöver du licens både från Gramex och Teosto. Vilken licens du behöver beror på om du gör radiosändningar med FM-frekvenser, på nätet eller båda. Dessutom inverkar radioverksamhetens varaktighet och karaktär på vilken licens du behöver. Du hittar alla Gramex radiolicenser på sidan Köp licens.