• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag gör en video för det parti jag representerar och jag vill använda musik i den. Får jag en licens från Gramex?

    Gramex kan inte sälja licenser för användning av ljudinspelningar för politisk innehåll, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. skivbolag).