• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag gör en presentationsvideo av vårt företag och jag skulle vilja använda musik i den. Behöver jag en licens från Gramex?

    När ljudinspelningar används i presentations- och reklamvideor som hör samman med ett företag ska en licens alltid köpas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. musiker, skivbolag).