• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag bor utomlands, hur hanteras min beskattning?

    Om du har bott utomlands i över 3 år och är skattskyldig i det landet ska du skicka oss ett hemortsbevis från den som svarar för det lokala personregistret. Om du har bott utomlands i under 3 år kan du ansöka om källskatteskyldighet från Skatteförvaltningen i Finland och skicka ett källskattekort till Gramex.