• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag använder musik i min video som jag laddar upp på YouTube. Behöver jag en licens från Gramex?

    Gramex säljer inte licenser för användning av ljudinspelningar på YouTube. Som privatperson kan du använda musik som en del av ickekommersiella videor som laddas upp på YouTube, eftersom de flesta skivbolagen har avtalat med YouTube om användningen avljudinspelningar. Om skivbolaget inte har ingått ett avtal och gett tillstånd till att ljudinspelningen får användas kan det hända att YouTube blockerar eller raderar videon från tjänsten. Om du däremot publicerar en video på YouTube med ett företags eller en organisations konto ska du alltid ansöka om tillstånd att använda inspelningen direkt av rättsinnehavaren, i de flesta fall ett skivbolag. Då behöver du också tillstånd för musikverket från Teosto.