• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag använder musik. Behöver jag licens både från Gramex och Teosto?

    Om du använder ljudinspelningar behövs i princip en licens i alla användningsformer, både vad gäller rättigheterna till ljudinspelningen och verket. Den som beviljar licens i alla användningsformer är dock inte nödvändigtvis Gramex eller Teosto, utan även rättsinnehavarna beviljar själv licens, beroende på användningsområde.