• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Insamling och avräkning av ersättningar

    Gramex-ersättningar för användning av musik insamlas från bland annat radiostationer, affärer, restauranger och inrättningar som spelar bakgrundsmusik samt från AV-producenter. Cirka 31 000 affärsställen och företag som använder musik har ett Gramex-avtal. Gramex samlar in och avräknar upphovsrättsersättningar på ett effektivt och noggrant sätt och till en liten kostnad. Gramex förmedlar också ersättningar som har insamlats från över 30 olika länder. Utöver att betala ersättningar främjar Gramex också i övrigt musik. Gramex bevakar musikartisternas och producenternas intressen och finansierar främjande och export av musik. Gramex finansierar till exempel Musiikin Edistämissäätiös, Music Finlands och Upphovsrättens informations- och övervakningscentrals arbete.