• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur byter jag kontonummer och uppdaterar min skatteprocent?

    Du kan uppdatera ditt kontonummer i MyGramex. Om du vill höja din skatteprocent kan du meddela detta till Gramex via e-post till adressen tilitys@gramex.fi. Du kan också skicka ditt nya skattekort till tilitys@gramex.fi.