• FI
  • EN
  • TV och direktuppspelning

    Du får inspelningslicenser från Gramex för program, dokumentärer och kortfilmer som distribueras via TV eller direktuppspelning. Via oss får du också licenser för användning av musikvideor. Kom ihåg att du dessutom behöver tillstånd från Teosto.