• FI
  • EN
  • Radio

    Kommersiella radiobolag upprätthåller med stöd av licenser fortlöpande och yrkesmässig radioverksamhet i Finland. Du kan teckna ett avtal med Gramex om användningen av ljudinspelningar i en linjär radiosändning och på FM-frekvenser och som simulcasting-sändningar på nätet. Ersättningen baseras på antalet använda ljudinspelningar och de reklamintäkter radion samlat.