• FI
  • EN
  • Radio on demand

    Gramex beviljar licenser för radiobolagens on demand-tjänster på FM-frekvenser, där man erbjuder konsumenterna innehåll att lyssna på, oberoende av tid och plats.