• FI
  • EN
  • Audioförevisningar i hobbyverksamhet

    Du får ljudinspelningslicenser för videor som visas på hobbygruppers interna eller externa tillställningar från Gramex. Licensen omfattar inte användning i sociala medier, på YouTube, i intranät, i reklam- eller marknadsföringssyfte eller konstverksanvändning. Dessa licenser får du direkt från ljudupptagningens producent, skivbolaget. För all musikanvändning krävs alltid också tillstånd från Teosto.