• FI
 • EN
 • Närradio

  Från Gramex får du licenser för användning av en allmännyttig, icke-vinstdrivande radiokanal.

  För vem

  Närradiolicensen är avsedd för en tillståndspliktig, icke kommersiell radiostation. Stationens verksamhet ska vara allmännyttig och generera så kallad social nytta. Radions program produceras huvudsakligen med hjälp av medborgarorganisationer och/eller frivilliga programmakare. Licensen omfattar både FM- och simulcastingsändningar.

  Ersättning

  Ersättningen fastställs enligt prislistan för närradio nedan. Ersättningens belopp påverkas av såväl av den årligt antal användningstimmar av skyddade ljudinspelningar som av befolkningsmängden i hörbarhetsområdet. Vi justerar prislistorna årligen.

  Prislista

  Årligt antal användningstimmarBefolkning i hörbarhetsområdet (max)
  A: Under 100 000
  B: 100 001 – 2500C: 250 000 –
  1. Högst 900 timmar = i medeltal 75 h / mån.1 484,94 €2 351,16 €3 402,36 €
  2. 901 – 1800 timmar = i medeltal 76 – 150 h / mån.1 856,17 €2 969,89 €4 331,08 €
  3. 1801 – 3000 timmar = i medeltal 151 – 250 h / mån.2 227,40 €3 563,89 €5258,56 €
  4. 3001 – 4200 timmar = i medeltal 251 – 350 h / mån.2 598,66 €4 157,89 €6 187,25 €
  5. över 4200 timmar = i medeltal 251 – 350 h / mån.2 969,89 €4 751,81 €7 114,73 €

  Rapportering

  Radion behöver inte rapportera de ljudinspelningar som används.

  Fakturering

  Gramex debiterar i princip en årsersättning enligt prislistan nedan som en engångsersättning med en faktura som Gramex skickar i maj–augusti följande år. Till ersättningarna tillkommer moms enligt gällande skattesats.

  Ta kontakt

  Ta kontakt för att teckna ett avtal.

  Person image
  Se profil
  G
  Petri Kiiski
  Licensieringschef
  +358 10 248 9230