• FI
 • EN
 • Hitta licens

  Vet du inte vilken licens du behöver?

  Vanliga frågor om licenser

  Luvat

  Vad är reklaminkomster från radio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Kommersiella radiokanalers ersättning för användning av ljudinspelningar är bunden till musikmängden och radiokanalens reklaminkomster. Med reklaminkomster som används som grund för ersättningen avses alla inkomster som har uppstått för reklaminslag och annonser som radion sänt i sina program eller sponsorering av program eller motsvarande, som hänför sig till radions ljudrundradiosändningar. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna. Inkomsterna beaktas som skattefria. Radiokanalen rapporterar månadsvis sina reklaminkomster till Gramex via omsättningens rapporteringsportal. Till portalen: https://report.gramex.fi/login
  Vad är skyddade inspelningar?
  Plus
  Alla finländska ljudinspelningar, som har producerats eller lanserats för 70 år sedan eller mindre, är skyddade. För äldre ljudinspelningar samlas inte längre Gramex-ersättningar. Kom ihåg att det för skyddstiden pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden endast 50 år och ljudinspelningen är inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Teosto-rättigheterna till inspelningen kan dock fortfarande vara i kraft. Gramex-skyddet för utländska ljudinspelningar fastställs enligt inspelningsland och inspelningsproducentens nationalitet. För närvarande är inspelningar gjorda i avtalsländer enligt Gramex lista och/eller inspelningar av producenter med medborgarskap i dessa länder skyddade. Se listan över länderna här.
  Får jag en licens från Gramex för användning på de sociala medierna?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik för användning på de sociala medierna, i reklam, filmer, på YouTube eller streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolag) tar själva hand om licensieringen. För all musikanvändning krävs alltid också tillstånd från Teosto.
  Vad är inkomster från webbradio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Priset på den egentliga licensen för webbradio kan fastställas enligt lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller utifrån inkomsterna för webcasting-radioverksamheten. Med inkomster från webbradio avses alla inkomster som riktas mot radioverksamheten, såsom exempelvis inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för lyssnandet på sändningen.
  Vad är inkomster från on-demand-tjänsten som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Alla inkomster som riktas mot on-demand-tjänsten beaktas vid ersättningen för on-demand-licensen. Sådana är exempelvis fakturerade skattefria inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för användningen av tjänsten. Sådana användningsavgifter för tjänsten som entydigt riktar sig mot innehållet, och där man inte har använt ljudinspelningar som omfattas av avtalet med Gramex beaktas inte. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna.
  Vad betyder antal lyssnare i samband med en on-demand-licens?
  Plus
  Ersättningen från en on-demand-licens påverkas av antalet lyssnare. Med antalet lyssnare avses antalet unika (separat) lyssnare i tjänstens alla on-demand-program den senaste månade. Som lyssnare räknas en person som under månaden har lyssnat på programmet i 60 sekunder eller längre.
  Vad betyder SVOD?
  Plus
  Med en Subscription Video On Demand (SVOD) -tjänst avses en tjänst där man förmedlar programkatalogens bildupptagningar för privat användning mot en användningsavgift på så vis att slutanvändaren kan få inspelningen som direktuppspelning på valfritt ställe under valfri tid via en webbuppkoppling utan att det skapas en bestående kopia på inspelningen för användaren. Sådana här tjänster är till exempel Netflix, HBO och Viaplay. SVOD-tjänster avser inte tjänster dit användarna kan ladda upp innehåll.
  Jag använder musik i en reklam, får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex beviljar inga licenser för användning av ljudinspelningar i reklam. Licens för användning av musik i alla slags reklam skaffas direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag).
  Jag använder musik i en film som distribueras till biografer. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får ingen licens från Gramex för att använda en ljudinspelning i en långfilm, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag).
  Jag använder musik i en trailer som presenterar mitt audioverk. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får ingen licens från Gramex för att använda en ljudinspelning i en trailer, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna.
  Jag gör en video för det parti jag representerar och jag vill använda musik i den. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex kan inte sälja licenser för användning av ljudinspelningar för politisk innehåll, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. skivbolag).
  Jag köper en licens från Gramex webbutik. Hur vet jag att min licens är giltig?
  Plus
  När du har godkänt avtalsvillkoren och betalat licensen gäller din licens under den tid som anges i avtalsbekräftelsen.
  Jag köper en licens från Gramex webbutik, hur länge gäller den?
  Plus
  Du hittar giltighetstiden på den avtalsbekräftelse du fick.
  Jag hittar inte den låt jag vill ha i Gramex webbutik, vad ska jag göra?
  Plus
  Du kan kontakta Gramex direkt per e-post eller telefon.
  Jag använder musik. Behöver jag licens både från Gramex och Teosto?
  Plus
  Om du använder ljudinspelningar behövs i princip en licens i alla användningsformer, både vad gäller rättigheterna till ljudinspelningen och verket. Den som beviljar licens i alla användningsformer är dock inte nödvändigtvis Gramex eller Teosto, utan även rättsinnehavarna beviljar själv licens, beroende på användningsområde.
  Jag vill använda musik i min teaterföreställning, vilken licens behöver jag?
  Plus
  Licenser för användning av musik i teaterföreställningar säljs av musiikkiluvat.fi.
  Jag skapar ett konstverk där jag använder musik, vilken licens behöver jag?
  Plus
  Tillstånd att använda ljudinspelning som en del av ett konstverk eller videoinstallation skaffas alltid direkt från rättsinnehavaren (t.ex. skivbolag).
  När jag skaffar en licens från Gramex, måste jag då rapportera om musikanvändningen till Gramex?
  Plus
  I princip kräver användningen av musik alltid en rapportering om användningen för att ersättningarna ska kunna avräknas korrekt. Rapporteringsplikten beror dock på vilken licens du har skaffat. Kontrollera alltså licensens avtalsvillkor. Avtalsvillkoren finns bakom länken ”info om licensen” på licenskorten.
  Jag vill spela musik på mitt evenemang, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att om ditt evenemang inte är en privattillställning, utan riktad till allmänheten, behöver du licenser för att spela musiken härifrån.
  Hurudan musik kan jag använda utan licens?
  Plus
  Upphovsrättens skyddsgräns för inspelningar är för närvarande år 1963, vilket innebär att ljudinspelningar som har lanserats tidigare fritt kan användas utan separat licens. Kom ihåg att verket dock fortfarande kan vara skyddat och då kan det hända att du behöver en licens för att använda det. Vad gäller verk kan du kontakta Teosto.
  Jag vill använda musik i min podcast. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du behöver tillstånd direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag) för att använda musik i en podcast. Gramex säljer inte licenser för användning i en podcast.
  Jag vill använda musik i min audioproduktion. Kan jag komma överens om användningstillstånd direkt med artisten?
  Plus
  Vad gäller ljudinspelningar som används vid audioproduktion kan du alltid komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna. Rättsinnehavarna är musiker som uppträder på inspelningen samt inspelningens ekonomiska producent. Om du vill komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna ska du komma ihåg att komma överens om detta med varje rättsinnehavare.
  Jag gör en presentationsvideo av vårt företag och jag skulle vilja använda musik i den. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  När ljudinspelningar används i presentations- och reklamvideor som hör samman med ett företag ska en licens alltid köpas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. musiker, skivbolag).
  Behöver jag en licens om jag använder inspelad musik på ett bröllop eller en begravning?
  Plus
  Om det är frågan om ett bröllop eller en begravning som ordnas som privattillställning behöver du ingen licens. En licens behövs endast när musiken spelas för allmänheten och en privat tillställning är vanligtvis en så kallad sluten krets, där musiken i regel kan spelas fritt. Om musiken dock spelas i förvärvssyfte för en större sluten krets behövs en licens. En sådan situation är till exempel när arbetsgivaren spelar bakgrundsmusik på arbetsplatsen.