• EN
 • SV
 • Luovan alan kansanedustajaehdokkaissa eniten musiikin ammattilaisia

  24.03.2023 Sari Aalto-Setälä
  Luovan alan kansanedustajaehdokkaista valtaosa työskentelee Gramexin selvityksen mukaan musiikkialalla. Luovan alan ammattinimikkeen ilmoittaneista ehdokkaista jopa 44 % oli musiikkialan toimijoita. Suhteellisesti eniten musiikkialan ehdokkaita oli Lapin vaalipiirissä. Kaikkiaan luovan alan ehdokkaita suhteellisesti eniten oli Helsingin, Lapin, Savo-Karjalan ja Uudenmaan vaalipiireissä.

  ”On hienoa huomata, että musiikin ammattilaiset kokevat yhteiskunnallisen päätöksenteon tärkeäksi ja ovat hakeutuneet ehdolle vaaleissa. Nyt valitaan päättäjiä, jotka tulevat vaikuttamaan musiikin ja kulttuurin tulevaisuuteen yhteiskunnassa. Näihin päätöksiin alan ammattilaisilla on vahva osaaminen, joten on tärkeää, että heitä on ehdokkaiden ja toivottavasti myös läpimenijöiden joukossa,” kertoo Gramexin viestintäjohtaja Sari Aalto-Setälä.

  Kaikkiaan luovan alan ammattinimikkeekseen ilmoitti kaikista ehdokkaista 2,6 % eli yhteensä 63 ehdokasta. Musiikin ammattilaisia heistä oli 28 henkilöä eli 44 %.

  ”Luovan alan ammattilaisia näyttää asettuneen ehdokkaaksi keskimäärin samassa suhteessa kuin alan osuus verrattuna kaikkiin työllisiin. Osuus ehdokkaista on vain vähän alhaisempi kuin luovan alan ammattilaisten osuus kaikista työllisistä Suomessa, mikä on noin 3–5 %,” kertoo analyytikko Jussi Nuortimo selvityksen toteuttaneesta analytiikkayhtiö iloom Oy:stä.

  Suhteessa eniten musiikkialan ehdokkaita Lapin vaalipiirissä

  Selvityksessä tutkittiin myös luovien alojen ehdokkaiden määrä vaalipiireittäin. Musiikkialan yllättäjäksi kohosi Lapin vaalipiiri, missä musiikkialan ehdokkaita oli suhteessa eniten verrattuna koko vaalipiirin ehdokkaiden määrään. Uusimaa ja Helsinki tulivat suhteellisessa vertailussa toiseksi ja kolmanneksi. Absoluuttisesti eli määrällisesti eniten musiikkialan ammattilaisia löytyi Uudenmaan ehdokaslistoilta (9 henkilöä).

  Kaikkien luovien alojen ammattilaisia oli suhteellisesti eniten ehdolla Helsingissä, mutta Lappi selvisi myös tässä vertailussa toiseksi. Suhteellisesti seuraavaksi eniten ehdokkaita oli Savo-Karjalassa ja Uudellamaalla.

  Luovan alan eduskuntavaaliehdokkaiden määrät vaalipiireittäin, graafi

  Selvityksen tausta

  Selvityksen toteutti analytiikkayhtiö iloom Oy Gramexin toimeksiannosta. Analyysin aineisto on kerätty Oikeusministeriön avoimesta Vaalit.fi -palvelusta ehdokasasettelun sulkeutumisen jälkeen. Ehdokkaat ilmoittivat itse ammattinsa, ja niitä on voinut ilmoittaa useamman.

  Katso selvitys täältä: Selvitys _ Luovien alojen eduskuntavaaliehdokkaat.pdf

  Lisää samasta aiheesta