• EN
 • SV
 • ISNI-projekti jatkuu vuoden 2024 loppuun

  07.02.2023
  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta keväällä 2022 käynnistetylle tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektille, jonka aikana hankitaan ISNI-tunnisteet kattavasti suomalaisille luovan alan tekijöille. Hankkeissa ovat mukana tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Kansalliskirjasto toimii ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi projekteja.

  Hankkeen toisessa vaiheessa tärkeimmät kehityskohteet ovat monipuolisten rajapintojen rakentaminen ja jatkuvan ISNI-prosessin kehittäminen. Lisäksi tavoitellaan tekijänoikeusjärjestöjen toimijatietokannoissa olevan metatiedon laadun parantamista ja yhdenmukaistamista. Toinen vaihe alkaa vuoden 2023 puolella ja jatkuu vuoden 2024 loppuun.

  ISNI (International Standard Name Identifier) on laajassa käytössä oleva kansainvälinen tekijätunniste ja sitä voidaan käyttää mihin tahansa luovaan teokseen liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen yksiselitteiseen identifiointiin. ISNIn käyttöönotto koko tekijänoikeusjärjestöjen kentällä on merkittävä askel kohti laajempaa tietojenvaihdon yhteentoimivuutta läpi luovien alojen ja se mahdollistaa entistä laajemman sektorirajoja ylittävän yhteistyön.

  Pysyvät, yksilöivät ja toiminnalliset tunnisteet ovat ensiarvoisen tärkeitä luovan alan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Parantamalla metatiedon saatavuutta ja rakentamalla tiedonvälityksen mahdollistavia rajapintoja kehitetään tekijänoikeusjärjestöjen palveluja ja toimintakäytäntöjä.

  Tekijänoikeusjärjestöille myönnetty avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamiseen. Avustus on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista (lisätietoa OKM-sivuilla ).

  Tällä kierroksella avustusta myönnettiin myös Kuvaston erilliselle yhteistyöhankkeelle Taiteilijat haltuun!: yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla. Tässäkin hankkeessa Kansalliskirjasto toimii koordinoijana, ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa. Taiteilijat haltuun! -hankkeen tarkoituksena on hankkia ISNI-tunnukset Suomen museoliiton  ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat kokoelmahallintajärjestelmissä oleville taiteilijoille ja automatisoida Kuvaston ja Museoliiton välistä metadatan vaihtoa ISNI-tunnuksen avulla. Kuvaston yhteistyöhanke pilotoi ensimmäisenä ISNI-tunnisteen käyttöä sektorirajoja ylittävässä metadatan vaihdossa.

  Lisätietoja:

  Uutinen ISNI-projektin käynnistämisestä (2022): https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/isni-projekti-kaynnistyi-tekijanoikeusjarjestoissa

  Projektin sivutISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä ja Tekijänoikeusjärjestöt ja ISNI.

  Lisää samasta aiheesta