Gramex ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön ISNI-tunnisteet

Luovan alan tekijänoikeusjärjestöjen metadataa parannetaan kansainvälisillä ISNI-tunnisteilla. Gramex on ensimmäinen järjestö Suomessa, joka pilotoi tunnisteiden käyttöä.

Käytännössä tämä tarkoittaa ISNI-tunnusten lisäämistä Gramexin tietokantojen oikeudenhaltijatietoihin. Käyttöönotto luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta.

”Datan laadun parantaminen on meille jatkuva ja olennainen osa työtä. ISNI:n kaltaiset globaalit standardit ovat tässä keskeinen työkalu. On hienoa, että Kansalliskirjaston johdolla käynnistyy ISNI-projekti myös meillä Suomessa”, kertoo Gramexin kehityskoordinaattori Anne Kujanpää.

Projektissa ovat mukana myös Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Projektin toteuttaminen on mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusjärjestöille myöntämän avustuksen turvin. Avustus sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista. Hanketta koordinoi Kansalliskirjasto.

Lue lisää projektista: ISNI-projekti käynnistyi tekijänoikeusjärjestöissä | Kansalliskirjasto

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ