Gramexin strategia 2023–2026

Gramex astuu vuonna 2023 strategiassaan uudelle aikakaudelle. Kunnianhimoisena tavoitteena on olla

 yksi maailman parhaista tekijänoikeuspalveluista.

Tämä tarkoittaa tiivistä ja näkemyksellistä kumppanuutta sekä äänitemusiikin käyttäjien ja esittäjien että tuottajien kanssa, Suomessa ja kansainvälisesti.

Avaa strategiakuva tästä.

Palveluksessanne

Musiikki tekee ihmisille hyvää. Äänitemusiikki yhdistää ihmisiä, synnyttää sukupolvia ja valtameriä ylittäviä elämyksiä.

Musiikkia ei olisi ilman musiikin esittäjien ja tuottajien työtä. Gramex on perustettu, jotta äänitemusiikin esittäjät ja tuottajat saisivat työstään korvauksen.

Gramex auttaa musiikin ammattilaisia keskittymään tärkeimpään eli luomaan uusia elämyksiä musiikin kautta sekä palvelemaan musiikkia käyttäviä yrityksiä ja organisaatioita tekemällä musiikin hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassa arvoa tuottavaa, helppoa ja vastuullista.

Strategiassa Gramexin tehtävänä eli missiona on edistää yhteiskuntaa, jossa äänitemusiikki tuottaa hyvinvointia, toimeentuloa ja lisäarvoa taiteilijoille, tuottajille ja musiikin käyttäjille.

Selkeät painopisteet

Maailma ympärillä digitalisoituu ja musiikki löytää yhä uusia kansalliset rajat ylittäviä estradeja. Samalla myös musiikin myynnin ja tekijänoikeuksien korvausten tilittämisen prosessit muuttavat muotoaan. Kilpailu kovenee – sekä osaajista että paikasta markkinalla.

Selkeät painopisteet auttavat epäjatkuvuuden ajassa kiinnittämään huomion olennaiseen eli siihen, mitä tekemällä tavoitteesta tehdään totta.

Gramexin toiminnan painopistealueet ovat:

 • olla nopea, tarkka ja parhaalla kansainvälisellä tasolla esittäjien ja tuottajien tilityspalveluissa.
 • olla joustava kumppani musiikin käyttäjille, joka helpottaa ja edistää musiikin käyttöä eri tilanteissa.
 • olla datan ja digitaalisten ratkaisujen nopea omaksuja ja oivaltava soveltaja.
 • olla osaajille paras työpaikka, jossa voidaan hyvin ja viihdytään.
 • olla kokoaan merkittävämpi asiantuntija ja vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Tärkeintä on musiikki

Vaikka Gramex on innovatiivinen datan ja teknologian hyödyntäjä, tärkeintä on musiikki. Gramexin toiminta nojaa vahvaan arvopohjaan: kun musiikista rakennetaan menestystä, tuodaan maailmaan lisää iloa ja hyvinvointia.

Todeksi eletyt arvot, paras kumppani​ ja näkemyksellinen asiantuntija, toimivat peräsimenä silloinkin, kun tarkkaa suunnitelmaa on mahdotonta laatia.

Paras kumppani tarkoittaa, että koko Gramex…

 • rakentaa osaltaan aitoa, yhdenvertaista ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä sekä työkulttuuria. Me olemme enemmän kuin Gramex organisaationa tai yksittäisinä työntekijöinä.
 • viestii ymmärrettävästi, puhuttelevasti ja selkeästi​.
 • etsii sopivia ratkaisuja ja haluaa luoda muutakin lisäarvoa kuin raha​.
 • toimii tehokkaasti ja niin, että osaa perustella tuottamamme arvon​.
 • kantaa toiminnassaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Näkemyksellinen asiantuntijuus tarkoittaa, että koko Gramex…

 • huolehtii, että osaaminen on maailmanluokan tasoa ja palvelut on tuotettu innovatiivisesti.
 • on aidosti kiinni tulevaisuuden kehityksessä ja teknologiassa.
 • arvostaa kokeilukulttuuria eli kokeilee hyviä ideoita ensimmäisten joukossa ja on parhaiden käytäntöjen nopea omaksuja ja soveltaja​.
 • kumppanoituu näkemyksellisesti: jos ei itse osaa tai osaa erinomaisesti, kumppanuus ratkaisee.

Haasta meidät keskusteluun tulevaisuudesta ja strategiastamme!
Voit ottaa yhteyttä Sari Aalto-Setälään (email: sari.aalto-setala@gramex.fi, puh. +358 10 248 9215)

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin valtuusto päättää yhdistyksen säännöistä ja valitsee hallituksen. Valtuustossa on 3 muusikkoja edustavaa jäsentä ja 3 äänitetuottajia edustavaa jäsentä. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tuija Brax.

Gramexin yhdistyskokous hyväksyy mm. tilinpäätöksen, avoimuusraportin ja sijoitusperiaatteet.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa.

Gramexin uusi strategia astui voimaan vuoden 2023 alussa ja ulottuu vuoden 2026 loppuun asti. Tutustu strategiaan.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2021 korvauksia 21,1 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilija-asiakkaille 8,8 miljoonaa ja tuottajille 12,3 miljoonaa euroa.

15 738 oikeudenhaltijaa sai korvauksia suoraan Gramexilta. Lisäksi tehtiin yli 25 000 suoritusta taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.