Arvot, missio ja visio

Gramex uudisti strategiansa tammikuussa 2020. Strategioiden ydinkohtia ovat organisaation arvot, sen toiminta-ajatus eli missio sekä organisaation tavoitteista kertova visio. Nämä määritellään Gramexin strategiassa seuraavasti:

Arvot
Gramex/gramexlainen on musiikin ystävä, joka on:

– Oikeudenmukainen
– Palvelualtis
– Asiantunteva
– Luotettava
– Eteenpäin katsova

Toiminta-ajatus eli missio

– Teemme äänitemusiikin käytöstä helppoa ja oikeudenmukaista.
– Ymmärrämme musiikin käyttäjien muuttuvia tarpeita ja tarjoamme niihin lisensointipalveluja yhdessä edustamiemme taiteilijoiden, tuottajien ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.
– Edistämme kotimaisen musiikkikulttuurin elinvoimaisuutta ja yhteistyötä.
– Tilitämme taiteilijoille ja tuottajille kuuluvat korvaukset nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti.

Visio 2023

– Gramex ja GTM ovat houkuttelevimmat vaihtoehdot sekä äänitemusiikin käyttäjille että taiteilijoille ja tuottajille.
– Gramex on tekijänoikeusjärjestöjen joukossa yksi maailman parhaista datan ja teknologian hyödyntämisessä.
– Gramexin taiteilijoiden ja tuottajien puolesta keräämät korvaukset kasvavat ja kulut pienenevät.
– Musiikkiala puhuu musiikin käytön oikeuksista yhteisellä äänellä.
– Tekijänoikeuksilla on laaja hyväksyntä.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin valtuusto päättää yhdistyksen säännöistä ja valitsee hallituksen. Valtuustossa on 3 muusikkoja edustavaa jäsentä ja 3 äänitetuottajia edustavaa jäsentä. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tuija Brax.

Gramexin yhdistyskokous hyväksyy mm. tilinpäätöksen, avoimuusraportin ja sijoitusperiaatteet.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa.

Gramexin strategia on vuodelta 2020. Strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2021 korvauksia 21,1 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilija-asiakkaille 8,8 miljoonaa ja tuottajille 12,3 miljoonaa euroa.

15 738 oikeudenhaltijaa sai korvauksia suoraan Gramexilta. Lisäksi tehtiin yli 25 000 suoritusta taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.