Tekijänoikeuskorvausten yhteensovittaminen työttömyysetuuden kanssa

Tekijänoikeuskorvaukset jaksotetaan niin monelle kuukaudelle, kuin miltä ne on kerätty.

Miten työttömän saamat tekijänoikeuskorvaukset käytännössä yhteensovitetaan työttömyysetuuden kanssa? GramexPress selvitti tätä Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n tiedottajan Anni Alajan ja kouluttajan Noora Partasen avustuksella.

Työttömänä on lupa ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa, ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuksiin. Tätä 300 euroa kutsutaan suojaosaksi.

”Alle 300 euron palkka- tai yritystulo kuukaudessa ei vaikuta työttömyysturvaan”, kerrotaan TYJ:n nettisivulla. ”300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää päivärahaa 100 eurolla.”

Anni Alajan mukaan TYJ:n sivulla on laskuri, jonka avulla voi arvioida vaikutusta omassa tilanteessa: https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/#tyotulon-vaikutus-paivarahaan

Tekijänoikeuskorvaukset jaksotetaan

Gramex jakaa huhtikuussa tekijänoikeuskorvauksia. Miten huhtikuussa tilille tulevat Gramex-korvaukset vaikuttavat, jos muusikko on nyt työttömänä?

TYJ:n kouluttaja Noora Partasen mukaan tekijänoikeusjärjestön maksama korvaussumma jaksotetaan useammalle kuukaudelle. Sitä ei siis katsota yksinomaan sen kuukauden tuloksi, jolloin se tulee pankkitilille.

”Tekijänoikeusjärjestön maksamat korvaukset jaksotetaan niin monelle kuukaudelle, kuin miltä ne ovat kertyneet. Työttömyyskassat lähtökohtaisesti tietävät tämän ajan ja ottavat sen huomioon automaattisesti.”

Kuusi kertaa 300 euroa

Gramex-korvaukset maksetaan nykyisin puolivuosittain. Kevättilityksen Gramex-korvaukset ovat kertyneet lähinnä edellisvuoden kuutena viimeisenä kuukautena, joulutilityksen korvaukset taas kuluvan vuoden ensimmäisenä kuutena kuukautena.

”Tämän mukaan tällaiset korvaukset siis jaksotetaan kuudelle kuukaudelle, huhtikuusta alkaen”, sanoo Partanen.

Kun kuukausikohtainen katto on 300 euroa, vasta 1800 euron Gramex-korvaukset alkavat tämän mukaan vaikuttaa työttömyysetuuteen. Ellei työttömällä siis ole muita ansiotuloja työttömyyskaudella.

Kuukautta kohden kaava on sitten sama, kuin aiemmin kuvattu. Jos saa korvauksia 3000 euroa, kuudelle kuukaudelle jaksotettuna se tekee 500 euroa kuussa. Tuo laskennallinen 500 euroa vähentää työttömyysetuutta 100 eurolla kuukaudessa.

Lue myös:  Adressi tekijänoikeuskorvausten vaikutuksesta työttömyysturvaan

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ