• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vilket är mitt Gramex-nummer?

    Ditt Gramex-nummer är ditt personliga kundnummer som du hittar i MyGramex under punkten ”Mitt konto”. När du fyller i en inspelningsanmälan frågar vi efter ditt Gramex-nummer.