• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vilken är den minsta avräkningen som betalas?

    För närvarande är den minsta avräkningen 5 euro. Om ersättningen för ett år inte når upp till detta samlas årsersättningarna för högst tre år.