• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vilka rättigheter får musikartisterna och ljudinspelningsproducenterna?

    Ljudinspelningarnas rättsinnehavare får både ekonomiska och moraliska rättigheter. Med ekonomiska rättigheter avses bland annat ensamrätt till produktion av verkets låtar, offentligt framförande och spridning bland allmänheten. De moraliska rättigheterna innebär att upphovsmannens eller artistens namn måste anges vid låtens framförande i enlighet med god sed (paternitetsrätt) och att verket inte får ändras eller musikstycket framföras i ett sammanhang som kränker upphovsmannen (respekträtt).