• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vilka radiokanaler ingår i avräkningen?

    Rundradions alla kanaler och kommersiell radio.