• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vilka allmänna principer följer Gramex vid avräkningen av ersättningar till musikartisterna och ljudinspelningsproducenterna?

    Gramex fullmäktige bestyrker årligen den allmänna princip som ska följas vid avräkning av ersättningar. Enligt den fördelas ersättningarna till artister och ljudinspelningsproducenter som rättsinnehavarspecifika ersättningar. Vid avräkningen följs dessutom de avräkningsregler som Gramex styrelse har bestyrkt.