• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vi har gjort en självpublikation, hur gör vi en inspelningsanmälan?

    När ni gör en självpublikation ska ni alltid utse en producent. Det kan finnas en eller flera producenter. Om producenterna är flera ska ni teckna ett samproduktionsavtal. Därefter kan producenten göra en inspelningsanmälan via MyGramex.