• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Varför visas inte menyn inspelningsanmälan i MyGramex?

    Menyn inspelningsanmälan visas i MyGramex för alla som har anslutit sig som producentkund. Om du endast har ett artist-, det vill säga konstnärsavtal, visas inte länken till inspelningsanmälan. Du kan även då göra en anmälan om en ljudinspelning som saknas, men kontakta först kundtjänsten tilitys (at) gramex.fi, för att vi ska kunna öppna det fönster du behöver i portalen.