• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Varför måste man göra en ljudinspelningsanmälan?

    Baserat på ljudinspelningsanmälan vet vi vem vi ska betala ersättningar till när låten har spelats offentligt eller den har licensierats för till exempel ett audioverk.