• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Varför är ersättningarna för musikvideor olika för producenten och artisterna?

    Vår lagstiftning ställer de artister som uppträder på videon och videons producent i något olika ställning. Eftersom en musikvideo är ett filmverk har musikvideons producent samma rättigheter som en filmproducent, vilket innebär att man måste be producenten om tillstånd att visa musikvideon offentligt. Gramex säljer de här licenserna. Den artist eller musiker som uppträder på videon får också ersättningar, men med striktare villkor. Baserat på lagstiftningen kan Gramex betala ersättningar till artisten om musikvideon har spelats in i Finland eller annanstans inom EES och ljudinspelningen har gjorts i Finland.