• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Var hittar jag en inspelningsanmälan?

    Om du har anmält dig som ljudinspelningens producent hittar du inspelningsanmälan i MyGramex. Om knappen inspelningsanmälan saknas i din meny kan du skicka ett meddelande till tilitys@gramex.fi. Anvisningar för ifyllande av ljudinspelningsanmälan och en anvisningsvideo finns i MyGramex.