• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad ska jag göra när jag inte har alla uppträdande artisters Gramex-nummer för inspelningsanmälningen?

    För alla som uppträder på ljudinspelningen, det vill säga konstnärerna, ska anges namn och Gramex-nummer. Om konstnären inte har ett Gramex-nummer anger du födelsetid och e-postadress. E-postadressen är obligatorisk, eftersom vi till en ny kund skickar en länk till ett elektroniskt Gramex-avtal.
    The database