• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad gör styrelsen?

    Styrelsen leder och övervakar Gramex verksamhet och fungerar även i Gramex som övervakningsorgan i enlighet med 15 § i lagen om kollektiv förvaltning. Enligt Gramex stadgar ska styrelsen bestå av lika många företrädare för producenter som för musiker samt en ordförande som inte hör till någondera gruppen. För närvarande är Tuija Brax styrelseordförande. Gramex verkställande direktör Ilmo Laevuo fungerar som styrelsens sekreterare och leder också Gramex dagliga verksamhet och personal.