• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad gör föreningsstämman?

    I Gramex föreningsstämma deltar företrädare för medlemsorganisationerna i Gramex och de beslutar bland annat om innehållet i kundavtal samt godkänner bokslutet, insynsrapporten och placeringsprinciper.