• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder SVOD?

    Med en Subscription Video On Demand (SVOD) -tjänst avses en tjänst där man förmedlar programkatalogens bildupptagningar för privat användning mot en användningsavgift på så vis att slutanvändaren kan få inspelningen som direktuppspelning på valfritt ställe under valfri tid via en webbuppkoppling utan att det skapas en bestående kopia på inspelningen för användaren. Sådana här tjänster är till exempel Netflix, HBO och Viaplay. SVOD-tjänster avser inte tjänster dit användarna kan ladda upp innehåll.