• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder negativ avräkning?

    Negativ avräkning betyder att man av den rättsinnehavare som ursprungligen fick en överbetalning i efterhand kräver tillbaka överbetalningen som en negativ avräkning.