• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder insamlingsperiod?

    Insamlingsperiod avser en viss fastställd tidsperiod från vilken de ersättningar som ska avräknas härrör.