• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder avräkningstidtabell?

    Gramex styrelse godkänner senast vid slutet av varje kalenderår om avräkningstidtabellen för huvudavräkningarna följande kalenderår. Avräkningstidtabellen publiceras senast i januari efter bekräftelsedatumet på Gramex webbplats.