• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder avräkningskalkyl?

    En avräkningskalkyl är den del av avräkningsprocessen, där man gör den egentliga beräkningen av ersättningarna för enskilda ljudinspelningar och till rättsinnehavarna.