• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder avräkningsdata?

    Avräkningsdata är den information om ljudinspelningens användning som avräkningskalkylen grundar sig på.