• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder avräkning?

    Med avräkning avses betalning av den ersättning som utgör avräkningsprocessens slutsumma och som ska betalas till en enskild rättsinnehavare, till det bankkonto som rättsinnehavaren eller hans/hennes representant har angett. Avräkningen kallas också fördelning av ersättningar.