• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder antal lyssnare i samband med en on-demand-licens?

    Ersättningen från en on-demand-licens påverkas av antalet lyssnare. Med antalet lyssnare avses antalet unika (separat) lyssnare i tjänstens alla on-demand-program den senaste månade. Som lyssnare räknas en person som under månaden har lyssnat på programmet i 60 sekunder eller längre.