• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad betyder administrationskostnader eller avdrag?

    Lagen bestämmer att Gramex i samband med avräkningen kan avdra ett belopp för insamling av ersättningar och de kostnader administrationen orsakar. Dessutom tillåter lagen avdrag till exempel för verksamhet som är avsedd att främja musik och är tillgänglig för alla. År 2022 var den totala kostnadsprocenten historiskt låg, 13,2 %. Kostnaderna kan öppet följas i till exempel årsöversikterna. Du kan också se avdragen för din egen avräkning i MyGramex. Kom ihåg att vi inte debiterar någon anslutnings- eller medlemsavgift när du blir kund hos Gramex.