• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är upphovsrätt?

    En person som har skapat ett skriftligt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. I praktiken innebär detta att den part som äger upphovsrätten kan bestämma om hur hans/hennes verk används, till exempel genom att tillåta eller förbjuda användningen av ett visst verk. Även musikartister och ljudinspelningsproducenter får upphovsrättsskydd, som kallas närstående rättigheter.