• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är skyddade inspelningar?

    Alla finländska ljudinspelningar, som har producerats eller lanserats för 70 år sedan eller mindre, är skyddade. För äldre ljudinspelningar samlas inte längre Gramex-ersättningar. Kom ihåg att det för skyddstiden pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden endast 50 år och ljudinspelningen är inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Teosto-rättigheterna till inspelningen kan dock fortfarande vara i kraft. Gramex-skyddet för utländska ljudinspelningar fastställs enligt inspelningsland och inspelningsproducentens nationalitet. För närvarande är inspelningar gjorda i avtalsländer enligt Gramex lista och/eller inspelningar av producenter med medborgarskap i dessa länder skyddade. Se listan över länderna här.