• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är skillnaden mellan Gramex och Teosto?

    Gramex kunder är solister, musiker, kapellmästare och ljudinspelningsproducenter. Teostos kunder är tonsättare, arrangörer, textförfattare och förläggare. Du kan höra till båda organisationerna och på så sätt få ersättningar från båda för olika egenskaper.